Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z II Sesji Rady Gminy Domaszowice dnia 04 grudnia 2018 r. (kadencja 2018-23)

Protokół: PDFProtokół z II Sesji Rady Gminy Domaszowice w dniu 04 grudnia 2018 r.pdf (3,40MB)

Przebieg obrad Sesji:

Obrady rozpoczęto 2018-12-04 o godz. 13:00:54, a zakończono o godz. 15:18:40 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

 1. Albin Chrzanowski
 2. Adam Adamski
 3. Krzysztof Białkowski
 4. Dominika Chrabańska
 5. Halina Dutkiewicz
 6. Mieczysław Działański
 7. Czesław Grabowski
 8. Zbigniew Jachym
 9. Andrzej Kułakiewicz
 10. Anna Poprawa
 11. Józef Prowideniec
 12. Ryszard Rybka
 13. Grzegorz Sołtys
 14. Jacek Warga
 15. Ewelina Wolska


1. Otwarcie sesji (13:00:00)


2. Przyjęcie porządku obrad (13:03:00)

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad (13:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Krzysztof Białkowski, Czesław Grabowski, Mieczysław Działański, Halina Dutkiewicz, Adam Adamski, Anna Poprawa, Grzegorz Sołtys, Zbigniew Jachym, Ewelina Wolska, Dominika Chrabańska, Andrzej Kułakiewicz, Ryszard Rybka, Albin Chrzanowski, Józef Prowideniec
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jacek Warga

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad powtórne z powodów technicznych (13:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dominika Chrabańska, Halina Dutkiewicz, Krzysztof Białkowski, Andrzej Kułakiewicz, Ewelina Wolska, Ryszard Rybka, Zbigniew Jachym, Czesław Grabowski, Anna Poprawa, Mieczysław Działański, Józef Prowideniec, Adam Adamski, Grzegorz Sołtys, Albin Chrzanowski, Jacek Warga


3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (13:08:00)

Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji (13:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Białkowski, Halina Dutkiewicz, Dominika Chrabańska, Mieczysław Działański, Anna Poprawa, Czesław Grabowski, Andrzej Kułakiewicz, Grzegorz Sołtys, Jacek Warga, Ewelina Wolska, Ryszard Rybka, Albin Chrzanowski, Adam Adamski, Zbigniew Jachym, Józef Prowideniec


4. Interpelackje i zapytania radnych (13:10:00)


5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym (13:10:00)


6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym (13:11:00)


7. Informacja z analiza oświadczeń majątkowych oraz o składaniu oświadczeń majątkowych radnych kadencji 2018-2023 (13:13:00)


8. Podjęcie uchwał w sprawie: (13:19:00)

       a. powołania Komisji Rewizyjnej (13:19:00)

Głosowanie nad zarządzeniem przerwy w obradach sesji (13:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Krzysztof Białkowski, Halina Dutkiewicz, Grzegorz Sołtys, Czesław Grabowski, Ewelina Wolska, Andrzej Kułakiewicz, Anna Poprawa, Ryszard Rybka, Dominika Chrabańska, Zbigniew Jachym, Józef Prowideniec, Jacek Warga, Mieczysław Działański, Albin Chrzanowski, Adam Adamski

Przerwano sesję (13:23:00)

Wznowiono sesję (2018-12-04 13:00:54)

Ilość obecnych na sali obrad: 15

 1. Albin Chrzanowski
 2. Adam Adamski
 3. Krzysztof Białkowski
 4. Dominika Chrabańska
 5. Halina Dutkiewicz
 6. Mieczysław Działański
 7. Czesław Grabowski
 8. Zbigniew Jachym
 9. Andrzej Kułakiewicz
 10. Anna Poprawa
 11. Józef Prowideniec
 12. Ryszard Rybka
 13. Grzegorz Sołtys
 14. Jacek Warga
 15. Ewelina Wolska

Głosowanie nad zamknięciem listy kadyndydatów do Komisji Rewizyjnej (13:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dominika Chrabańska, Ewelina Wolska, Ryszard Rybka, Zbigniew Jachym, Józef Prowideniec, Krzysztof Białkowski, Halina Dutkiewicz, Andrzej Kułakiewicz, Czesław Grabowski, Grzegorz Sołtys, Adam Adamski, Anna Poprawa, Albin Chrzanowski, Mieczysław Działański, Jacek Warga

Głosowanie kandydata do Komisji Rewizyjnej radnego Czesław Grabowski (13:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Anna Poprawa, Czesław Grabowski, Halina Dutkiewicz, Józef Prowideniec, Jacek Warga, Zbigniew Jachym, Mieczysław Działański, Adam Adamski, Krzysztof Białkowski, Dominika Chrabańska
 • PRZECIW (2):
  Andrzej Kułakiewicz, Ryszard Rybka
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Albin Chrzanowski, Grzegorz Sołtys, Ewelina Wolska

Głosowanie kandydata do Komisji Rewizyjnej radnego Józefa Prowideńca (13:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Józef Prowideniec, Halina Dutkiewicz, Krzysztof Białkowski, Czesław Grabowski, Anna Poprawa, Adam Adamski, Jacek Warga, Mieczysław Działański
 • PRZECIW (6):
  Ryszard Rybka, Dominika Chrabańska, Albin Chrzanowski, Ewelina Wolska, Zbigniew Jachym, Grzegorz Sołtys
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Andrzej Kułakiewicz

Głosowanie kandydata do Komisji Rewizyjnej radnego Andrzeja Kułakiewicza (13:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Dominika Chrabańska, Andrzej Kułakiewicz, Ryszard Rybka, Ewelina Wolska, Albin Chrzanowski, Zbigniew Jachym, Grzegorz Sołtys
 • PRZECIW (6):
  Anna Poprawa, Czesław Grabowski, Józef Prowideniec, Halina Dutkiewicz, Jacek Warga, Mieczysław Działański
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Krzysztof Białkowski, Adam Adamski

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (13:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Andrzej Kułakiewicz, Ewelina Wolska, Anna Poprawa, Ryszard Rybka, Dominika Chrabańska, Czesław Grabowski, Józef Prowideniec, Halina Dutkiewicz, Adam Adamski, Krzysztof Białkowski, Jacek Warga, Albin Chrzanowski, Mieczysław Działański, Zbigniew Jachym, Grzegorz Sołtys

Głosowanie kandydata na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Mieczysław Działańskiego (13:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Krzysztof Białkowski, Anna Poprawa, Jacek Warga, Halina Dutkiewicz, Józef Prowideniec, Mieczysław Działański, Czesław Grabowski, Adam Adamski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (7):
  Andrzej Kułakiewicz, Dominika Chrabańska, Albin Chrzanowski, Ewelina Wolska, Zbigniew Jachym, Ryszard Rybka, Grzegorz Sołtys

       b. powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska (13:53:00)

Głosowanie nad wnioskiem o ustalenie 7 osobowego składu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska (13:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dominika Chrabańska, Andrzej Kułakiewicz, Grzegorz Sołtys, Czesław Grabowski, Halina Dutkiewicz, Anna Poprawa, Krzysztof Białkowski, Adam Adamski, Mieczysław Działański, Albin Chrzanowski, Józef Prowideniec, Jacek Warga, Ewelina Wolska, Ryszard Rybka, Zbigniew Jachym

Głosowanie nad wnioskiem o ustalenie 7 osobowego składu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska (13:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dominika Chrabańska, Andrzej Kułakiewicz, Grzegorz Sołtys, Czesław Grabowski, Halina Dutkiewicz, Anna Poprawa, Krzysztof Białkowski, Adam Adamski, Mieczysław Działański, Albin Chrzanowski, Józef Prowideniec, Jacek Warga, Ewelina Wolska, Ryszard Rybka, Zbigniew Jachym

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Budżetu. Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska (13:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dominika Chrabańska, Andrzej Kułakiewicz, Ryszard Rybka, Halina Dutkiewicz, Anna Poprawa, Grzegorz Sołtys, Mieczysław Działański, Adam Adamski, Józef Prowideniec, Albin Chrzanowski, Ewelina Wolska, Jacek Warga, Czesław Grabowski, Krzysztof Białkowski, Zbigniew Jachym

Głosowanie kandydata do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska radnego Andrzeja Kułakiewicza (13:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dominika Chrabańska, Halina Dutkiewicz, Anna Poprawa, Krzysztof Białkowski, Andrzej Kułakiewicz, Józef Prowideniec, Adam Adamski, Albin Chrzanowski, Grzegorz Sołtys, Ewelina Wolska, Mieczysław Działański, Ryszard Rybka, Czesław Grabowski, Zbigniew Jachym, Jacek Warga

Głosowanie kandydata do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska radnego Ryszarda Rybka (14:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dominika Chrabańska, Anna Poprawa, Zbigniew Jachym, Ryszard Rybka, Andrzej Kułakiewicz, Czesław Grabowski, Józef Prowideniec, Krzysztof Białkowski, Halina Dutkiewicz, Albin Chrzanowski, Jacek Warga, Ewelina Wolska, Mieczysław Działański, Adam Adamski, Grzegorz Sołtys

Głosowanie kandydata do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska radnego Krzysztofa Białkowskiego (14:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Poprawa, Andrzej Kułakiewicz, Józef Prowideniec, Halina Dutkiewicz, Mieczysław Działański, Czesław Grabowski, Zbigniew Jachym, Jacek Warga, Dominika Chrabańska, Krzysztof Białkowski, Ewelina Wolska, Ryszard Rybka, Grzegorz Sołtys, Adam Adamski
 • PRZECIW (1):
  Albin Chrzanowski

Głosowanie kandydata do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska radnego Mieczysława Działańskiego (14:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Zbigniew Jachym, Andrzej Kułakiewicz, Czesław Grabowski, Albin Chrzanowski, Anna Poprawa, Halina Dutkiewicz, Józef Prowideniec, Dominika Chrabańska, Mieczysław Działański, Jacek Warga, Adam Adamski, Ewelina Wolska, Grzegorz Sołtys, Krzysztof Białkowski, Ryszard Rybka

Głosowanie kandydata do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska radnego Józefa Prowideńca (14:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Zbigniew Jachym, Albin Chrzanowski, Halina Dutkiewicz, Andrzej Kułakiewicz, Józef Prowideniec, Adam Adamski, Czesław Grabowski, Jacek Warga, Dominika Chrabańska, Ewelina Wolska, Grzegorz Sołtys, Ryszard Rybka, Krzysztof Białkowski, Mieczysław Działański, Anna Poprawa

Głosowanie kandydata do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska radnego Haliny Dutkiewicz (14:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dominika Chrabańska, Zbigniew Jachym, Krzysztof Białkowski, Halina Dutkiewicz, Czesław Grabowski, Andrzej Kułakiewicz, Albin Chrzanowski, Józef Prowideniec, Anna Poprawa, Adam Adamski, Mieczysław Działański, Jacek Warga, Ryszard Rybka, Grzegorz Sołtys, Ewelina Wolska

Głosowanie kandydata do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska radnego Zbigniewa Jachyma (14:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dominika Chrabańska, Zbigniew Jachym, Andrzej Kułakiewicz, Ewelina Wolska, Albin Chrzanowski, Czesław Grabowski, Anna Poprawa, Adam Adamski, Grzegorz Sołtys, Halina Dutkiewicz, Józef Prowideniec, Ryszard Rybka, Jacek Warga, Mieczysław Działański
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Krzysztof Białkowski

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska (14:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dominika Chrabańska, Ewelina Wolska, Andrzej Kułakiewicz, Halina Dutkiewicz, Czesław Grabowski, Józef Prowideniec, Zbigniew Jachym, Mieczysław Działański, Grzegorz Sołtys, Jacek Warga, Ryszard Rybka, Adam Adamski, Krzysztof Białkowski, Albin Chrzanowski, Anna Poprawa

Głosowanie kandydata na przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska radnego Krzysztofa Białkowskiego (14:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Mieczysław Działański, Józef Prowideniec, Halina Dutkiewicz, Anna Poprawa, Czesław Grabowski, Krzysztof Białkowski, Jacek Warga, Adam Adamski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (7):
  Andrzej Kułakiewicz, Dominika Chrabańska, Ewelina Wolska, Ryszard Rybka, Grzegorz Sołtys, Zbigniew Jachym, Albin Chrzanowski

Głosowanie kandydata na przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Zaopatrzenia, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska radnego Zbigniewa Jachyma (14:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Zbigniew Jachym, Dominika Chrabańska, Andrzej Kułakiewicz, Ryszard Rybka, Grzegorz Sołtys, Albin Chrzanowski, Ewelina Wolska
 • PRZECIW (6):
  Anna Poprawa, Halina Dutkiewicz, Czesław Grabowski, Krzysztof Białkowski, Józef Prowideniec, Mieczysław Działański
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Adam Adamski, Jacek Warga

       c. powołania Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu (14:08:00)

Głosowanie nad wnioskiem o ustalenie 7 osobowego składu Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu (14:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Andrzej Kułakiewicz, Anna Poprawa, Ryszard Rybka, Halina Dutkiewicz, Ewelina Wolska, Albin Chrzanowski, Zbigniew Jachym, Czesław Grabowski, Krzysztof Białkowski, Dominika Chrabańska, Józef Prowideniec, Jacek Warga, Mieczysław Działański, Adam Adamski, Grzegorz Sołtys

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu (14:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dominika Chrabańska, Zbigniew Jachym, Andrzej Kułakiewicz, Ewelina Wolska, Anna Poprawa, Ryszard Rybka, Grzegorz Sołtys, Józef Prowideniec, Halina Dutkiewicz, Albin Chrzanowski, Czesław Grabowski, Adam Adamski, Krzysztof Białkowski, Jacek Warga, Mieczysław Działański

Głosowanie kandydata do Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu radnego Czesława Grabowskiego (14:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dominika Chrabańska, Halina Dutkiewicz, Andrzej Kułakiewicz, Czesław Grabowski, Albin Chrzanowski, Zbigniew Jachym, Anna Poprawa, Jacek Warga, Grzegorz Sołtys, Ewelina Wolska, Mieczysław Działański, Krzysztof Białkowski, Adam Adamski, Józef Prowideniec, Ryszard Rybka

Głosowanie kandydata do Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu radnego Jacka Warga (14:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dominika Chrabańska, Zbigniew Jachym, Józef Prowideniec, Albin Chrzanowski, Ewelina Wolska, Czesław Grabowski, Anna Poprawa, Halina Dutkiewicz, Andrzej Kułakiewicz, Ryszard Rybka, Jacek Warga, Adam Adamski, Krzysztof Białkowski, Grzegorz Sołtys, Mieczysław Działański

Głosowanie kandydata do Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu radnego Annę Poprawę (14:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dominika Chrabańska, Albin Chrzanowski, Andrzej Kułakiewicz, Halina Dutkiewicz, Ewelina Wolska, Zbigniew Jachym, Mieczysław Działański, Ryszard Rybka, Anna Poprawa, Czesław Grabowski, Jacek Warga, Grzegorz Sołtys, Krzysztof Białkowski, Józef Prowideniec, Adam Adamski

Głosowanie kandydata do Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu radnego Grzegorza Sołtysa (14:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dominika Chrabańska, Zbigniew Jachym, Andrzej Kułakiewicz, Czesław Grabowski, Józef Prowideniec, Halina Dutkiewicz, Anna Poprawa, Ewelina Wolska, Jacek Warga, Albin Chrzanowski, Mieczysław Działański, Grzegorz Sołtys, Adam Adamski, Krzysztof Białkowski, Ryszard Rybka

Głosowanie kandydata do Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu radnego Albina Chrzanowskiego (14:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Zbigniew Jachym, Dominika Chrabańska, Józef Prowideniec, Halina Dutkiewicz, Andrzej Kułakiewicz, Albin Chrzanowski, Anna Poprawa, Ryszard Rybka, Czesław Grabowski, Grzegorz Sołtys, Ewelina Wolska, Krzysztof Białkowski, Jacek Warga, Mieczysław Działański, Adam Adamski

Głosowanie kandydata do Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu radnego Dominiki Chrabańskiej (14:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Zbigniew Jachym, Dominika Chrabańska, Czesław Grabowski, Krzysztof Białkowski, Ryszard Rybka, Andrzej Kułakiewicz, Halina Dutkiewicz, Adam Adamski, Anna Poprawa, Jacek Warga, Józef Prowideniec, Ewelina Wolska, Albin Chrzanowski, Mieczysław Działański, Grzegorz Sołtys

Głosowanie kandydata do Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu radnego Ryszarda Rybki (14:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Zbigniew Jachym, Dominika Chrabańska, Ryszard Rybka, Andrzej Kułakiewicz, Czesław Grabowski, Krzysztof Białkowski, Halina Dutkiewicz, Ewelina Wolska, Anna Poprawa, Mieczysław Działański, Józef Prowideniec, Adam Adamski, Jacek Warga, Grzegorz Sołtys, Albin Chrzanowski

Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu (14:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dominika Chrabańska, Anna Poprawa, Mieczysław Działański, Ryszard Rybka, Józef Prowideniec, Zbigniew Jachym, Adam Adamski, Andrzej Kułakiewicz, Halina Dutkiewicz, Krzysztof Białkowski, Czesław Grabowski, Jacek Warga, Ewelina Wolska, Grzegorz Sołtys, Albin Chrzanowski

Głosowanie kandydata na przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu radnego Ryszarda Rybki (14:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Zbigniew Jachym, Dominika Chrabańska, Ryszard Rybka, Albin Chrzanowski, Ewelina Wolska, Grzegorz Sołtys, Andrzej Kułakiewicz
 • PRZECIW (6):
  Halina Dutkiewicz, Jacek Warga, Anna Poprawa, Józef Prowideniec, Mieczysław Działański, Krzysztof Białkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Czesław Grabowski, Adam Adamski

grabowskiegoGłosowanie kandydata na przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Porządku Publicznego i Samorządu radnego Czesława Grabowskiego (14:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Czesław Grabowski, Halina Dutkiewicz, Józef Prowideniec, Krzysztof Białkowski, Anna Poprawa, Jacek Warga, Mieczysław Działański, Adam Adamski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (7):
  Dominika Chrabańska, Andrzej Kułakiewicz, Ryszard Rybka, Zbigniew Jachym, Albin Chrzanowski, Ewelina Wolska, Grzegorz Sołtys

       d. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (14:24:00)

Głosowanie nad wnioskiem o ustalenie 5 osobowego składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (14:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Dominika Chrabańska, Czesław Grabowski, Andrzej Kułakiewicz, Zbigniew Jachym, Grzegorz Sołtys, Albin Chrzanowski, Krzysztof Białkowski, Józef Prowideniec, Jacek Warga, Mieczysław Działański, Anna Poprawa, Ewelina Wolska, Ryszard Rybka, Halina Dutkiewicz
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Adam Adamski

Głosowanie nad ogłoszeniem 5 minutowej przerwy w obradach sesji (14:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Dominika Chrabańska, Albin Chrzanowski, Ewelina Wolska, Halina Dutkiewicz, Jacek Warga, Anna Poprawa, Grzegorz Sołtys, Czesław Grabowski, Mieczysław Działański, Zbigniew Jachym, Józef Prowideniec, Adam Adamski, Krzysztof Białkowski, Ryszard Rybka, Andrzej Kułakiewicz

Przerwano sesję (14:31:00)

Wznowiono sesję (2018-12-04 13:00:54)

Ilość obecnych na sali obrad: 15

 1. Albin Chrzanowski
 2. Adam Adamski
 3. Krzysztof Białkowski
 4. Dominika Chrabańska
 5. Halina Dutkiewicz
 6. Mieczysław Działański
 7. Czesław Grabowski
 8. Zbigniew Jachym
 9. Andrzej Kułakiewicz
 10. Anna Poprawa
 11. Józef Prowideniec
 12. Ryszard Rybka
 13. Grzegorz Sołtys
 14. Jacek Warga
 15. Ewelina Wolska

Głosowanie kandydata do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radnego Anny Poprawy (14:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Krzysztof Białkowski, Józef Prowideniec, Czesław Grabowski, Halina Dutkiewicz, Mieczysław Działański, Anna Poprawa, Adam Adamski, Jacek Warga, Zbigniew Jachym
 • WSTRZYMUJE SIĘ (6):
  Dominika Chrabańska, Ewelina Wolska, Andrzej Kułakiewicz, Albin Chrzanowski, Ryszard Rybka, Grzegorz Sołtys

Głosowanie kandydata do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radnego Dominiki Chrabańskiej (14:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (7):
  Dominika Chrabańska, Albin Chrzanowski, Zbigniew Jachym, Andrzej Kułakiewicz, Ewelina Wolska, Ryszard Rybka, Grzegorz Sołtys
 • PRZECIW (7):
  Józef Prowideniec, Halina Dutkiewicz, Czesław Grabowski, Mieczysław Działański, Anna Poprawa, Jacek Warga, Krzysztof Białkowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Adam Adamski

Głosowanie kandydata do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radnego Jacka Wargi (14:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Czesław Grabowski, Halina Dutkiewicz, Józef Prowideniec, Adam Adamski, Mieczysław Działański, Jacek Warga, Krzysztof Białkowski, Anna Poprawa
 • PRZECIW (6):
  Andrzej Kułakiewicz, Dominika Chrabańska, Zbigniew Jachym, Ryszard Rybka, Albin Chrzanowski, Grzegorz Sołtys
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Ewelina Wolska

       e. uchwalenia „Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” (14:45:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu Uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Domaszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" (14:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Halina Dutkiewicz, Krzysztof Białkowski, Andrzej Kułakiewicz, Albin Chrzanowski, Jacek Warga, Anna Poprawa, Czesław Grabowski, Grzegorz Sołtys, Zbigniew Jachym, Józef Prowideniec, Adam Adamski, Ryszard Rybka, Mieczysław Działański, Ewelina Wolska, Dominika Chrabańska

       f. zmiany uchwały Nr XXXI.193.2017 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (14:53:00)

Głosowanie nad przyjęciem projektu Uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (14:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (15):
  Zbigniew Jachym, Andrzej Kułakiewicz, Dominika Chrabańska, Halina Dutkiewicz, Krzysztof Białkowski, Anna Poprawa, Albin Chrzanowski, Józef Prowideniec, Czesław Grabowski, Grzegorz Sołtys, Jacek Warga, Mieczysław Działański, Ewelina Wolska, Adam Adamski, Ryszard Rybka

       g. o zmianie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Domaszowice na 2018 rok (14:58:00)

Glosowanie nad przyjęciem projektu Uchwały Rady Gminy Domaszowice z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Domaszowice na 2018 rok (15:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Dominika Chrabańska, Halina Dutkiewicz, Krzysztof Białkowski, Czesław Grabowski, Mieczysław Działański, Adam Adamski, Ryszard Rybka, Anna Poprawa, Andrzej Kułakiewicz, Ewelina Wolska, Jacek Warga, Józef Prowideniec
 • WSTRZYMUJE SIĘ (3):
  Zbigniew Jachym, Grzegorz Sołtys, Albin Chrzanowski


9. Wolne wnioski (15:09:00)


10. Zamknięcie obrad sesji (15:18:00)


Zakończono sesję (15:18:40)