Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku                              GAZETA GMINY DOMASZOWICE - nr 4(9) 2018 wyd lipiec-sierpień                  Gospodarka odpadami komunalnymi (dodano harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku)             

Dziś jest: niedziela, 23-09-2018
Imieniny Bogusława, Liwiusza, Tekli

Szukaj na stronach BIP

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

 

 


DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DOMASZOWICACH

Data dyżuru

Godziny dyżuru

12.09.2018 r. (środa)

16:30 do18:30

13.09.2018 r. (czwartek)

16:30 do18:30

14.09.2018 r. (piątek)

16:30 do18:30

15.09.2018r.  (sobota)

09:00 do 11:00

17.09.2018r. (poniedziałek)

16.30 do 24:00

18.09.2018r. (wtorek)

16:30 do17:30

19.09.2018r. (środa)

16:30 do17:30

20.09.2018r. (czwartek)

16:30 do17:30

21.09.2018r. (piątek)

16:30 do17:30

24.09.2018r. (poniedziałek)

16:30 do17:30

25.09.2018r. (wtorek)

16:30 do17:30

26.09.2018r. (środa)

16:30 do 24:00


Gminna Komisja Wyborcza w Domaszowicach

Skład:

1.

Roman Józef Gil - Przewodniczący Komisji

2.

Jolanta Elżbieta Karońska - Zastępca Przewodniczącego

3.

Józef Bolesław Barszcz

4.

Zofia Maria Matkowska

5.

Jolanta Józefa Szymańska

6.

Karolina Katarzyna Wierzbicka

7.

Emilia Wołczańska

8.

Stanisław Wrzesiński

9.

Marek Zieliński

Siedziba:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, (sala ślubów) 46-146 Domaszowice

Kontakt telefoniczny podczas dyżurów komisji oraz w dniu wyborów:  

tel: 774108250 wew. 118; 774108285 wew. 118; 774108200 wew. 118

 


 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Domaszowice z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych do wywieszania plakatów komitetów wyborczych oraz urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

§ 1. Podaję do wiadomości publicznej miejsca, w których ustawione są tablice przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych:

 

1. Domaszowice – Skwer koło budynku Poczty Polskiej oraz stacji PKP

2. Wielołęka – Skwer koło Strażnicy OSP

3. Włochy – Skwer koło przystanku PKS

4. Strzelce – Przy budynku Świetlicy

5. Siemysłów – Skwer przy przystanku PKS

6. Gręboszów – Skwer koło Kościoła

7. Woskowice Górne – Skwer koło Kościoła

8. Polkowskie – Przy przystanku PKS

9. Nowa Wieś – Tablica na budynku Świetlicy

10. Zofijówka – Przy tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

 

§ 2. Urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczane będą na tablicach ogłoszeń sołectw i Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Domaszowice (www.bip.domaszowice.pl).

 

Wójt Gminy Domaszowice

/-/ Zenon Kotarski


INFORMACJA

DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO
dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
w Urzędzie Gminy Domaszowice (sala ślubów)
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

Data dyżuru

Godziny dyżuru

                            12.09.2018 r. (środa)

14:00 do15:30

   17.09.2018 r. (poniedziałek)

08:00 do10:00

                            19.09.2018 r. (środa)

14:00 do15:30

                            21,09,2018r.   (piątek)

13:30 do 15:30

 

W pozostałych godzinach pracy urzędu zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych będą
przyjmowane w Urzędzie Gminy Domaszowice
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, pokój nr 13

Urząd Gminy Domaszowice czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30


O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Domaszowice

z dnia 23 sierpnia 2018 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Wójt Gminy Domaszowice podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Domaszowicach w wyborach do Rady Gminy Domaszowice zarządzonych na dzień  21 października 2018 r.:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Sołectwo Domaszowice: przysiółek Zalesie i osada Zalesie

1

2

Sołectwo Domaszowice ulice: Osiedle Klonowe, Sportowa, Osiedlowa

1

3

Sołectwo Domaszowice ulice: Kolejowa, Polna, Strzelecka

1

4

Sołectwo Domaszowice ulice: Główna, Długa, Krótka, Lipowa, Łąkowa, Nowa, Poprzeczna, Przedszkolna, Słoneczna

1

5

Sołectwo Włochy

1

6

Sołectwo Strzelce od nr 1 do 30A

1

7

Sołectwo Strzelce od nr 32A do 73A

1

8

Sołectwo Strzelce od nr 75 do końca wraz z przysiółkiem Szerzyna

1

9

Sołectwo Polkowskie

1

10

Sołectwo Woskowice Górne wraz z przysiółkiem Świbne

1

11

Sołectwo Gręboszów wraz z przysiółkami: Stary Gręboszów, Sułoszów i osadą Jarzębiec

1

12

Sołectwo Siemysłów od nr 1 do 66A

1

13

Sołectwo Siemysłów od nr 67 do końca wraz z przysiółkami: Wielka Kolonia i Wygoda

1

14

Sołectwa: Dziedzice i Wielołęka

1

15

Sołectwa: Zofijówka i Nowa Wieś wraz z przysiółkiem Międzybrodzie

1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Domaszowicach mieści się:

Urząd Gminy Domaszowice
ul. Główna 26, (sala ślubów)
46-146 Domaszowice

Wójt Gminy Domaszowice

/-,-/ Zenon KOTARSKI


PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 07 września 2018 r w sprawie powolania GKW w Domaszowicach.pdf
PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r..pdf
PDFZarządzenie w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim.pdf
PDFUCHWAŁA NRXXXIII.205.2018 Rady Gminy Domaszowice z dn 26.03.2018 r w spr podziału na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf
PDFUCHWAŁA NRXXXIII.206.2018 Rady Gminy Domaszowice z dn 26.03.2018 r w spr podziału na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborcz.pdf
 


Pełne informacje na temat nadchodzących wyborów na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.