Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży określone w księdze: OP1U/00078844/5 w miejscowości Siemysłów

Domaszowice 2018-05-11

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.39.2018 z dnia 10 maja 2018 r. Wójt Gminy przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość niezabudowane obejmujące: 

- działka numer 322/5 o pow. 0,1173 ha, położona w obrębie Siemysłów z karty mapy 3, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00078844/5.  W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów teren oznaczony jest symbolem MM – tereny zabudowy mieszanej.

Cena nieruchomości: 14 840,00 brutto

- działka numer 322/6 o pow. 0,1169 ha, położona w obrębie Siemysłów z karty mapy 3, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00078844/5. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów teren oznaczony jest symbolem MM – tereny zabudowy mieszanej.

Cena nieruchomości: 14 793,00 brutto

- działka numer 322/7o pow. 0,0500 ha, położona w obrębie Siemysłów z karty mapy 3, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00078844/5. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów teren oznaczony jest symbolem MM – tereny zabudowy mieszanej.

Cena nieruchomości: 6 926,00 zł brutto       

- działka numer 322/4 o pow. 0,2640 ha, położona w obrębie Siemysłów z karty mapy 3, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00078844/5   W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Siemysłów teren oznaczony jest symbolem RP – tereny użytków rolnych bez prawa zabudowy.

Cena nieruchomości: 12 055,00 zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Siemysłów na okres 21 tj. od dnia 11 maja 2018 do 4 czerwca 2018 r. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 25 czerwca 2018 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10.          

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                 Zenon Kotarski