Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I publicznym przetargu nieograniczony na nieruchomość określoną w księdze: OP1U00081285/2, w miejscowości Dziedzice

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z poźn. zm.).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Dziedzice obejmującej działkę numer 119/2 o pow. 0,0900 ha z karty mapy 1, księga wieczysta numer OP1U00081285/2. Nieruchomość położona w otoczeniu terenów zabudowy mieszanej i gruntów rolnych. Dojazd średnio dogodny. Działka nieuzbrojona, uzbrojenie sieciowe w e.e i wodę - w głównej drodze wiejskiej. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dziedzice teren oznaczony jest symbolem MM- tereny zabudowy mieszanej.

Nieruchomość nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 10 088,00 zł

Wysokość wadium: 1 010,00 zł

Minimalne postąpienie: 110,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 12 czerwca 2018 r. o godzinie 13.15 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 6 czerwca 2018 r. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone. Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Wójt Gminy

Zenon Kotarski

Domaszowice 2018- 05-08