Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży opisanych w KW OP1U/00081285/2, w miejscowości Dziedzice

Domaszowice 2018-03-26

 WYK AZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.23.2018 z dnia 22 marca 2018 r.   Wójt   Gminy  przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość niezabudowaną obejmującą

- działkę numer 119/2 o pow. 0,0900 ha, położoną w obrębie Dziedzice z karty mapy 1, posiadająca urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00081285/2.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dziedzice  teren oznaczony jest symbolem MM tereny zabudowy mieszanej.

Cena nieruchomości:  10 088,00 zł brutto

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Dziedzice  na okres 21  tj. od dnia  26 marca 2018 do 17 kwietnia 2018 r. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 9 maja  2018 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018  r. poz. 121 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy  Domaszowice pok. nr 10.          

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                                 Zenon Kotarski