Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy opisanych w KW OP1U/00065928/4, w miejscowości Nowa Wieś

Domaszowice, dnia 7 marca 2018 r.

Wykaz nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży

W związku z wydanym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr OR. 0050.86.2016 z dnia 26 września 2016 r. Wójt Gminy przeznacza do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość niezabudowaną obejmującą:

- działki numer 79/5 o pow. 1,5756 ha, położona w obrębie Nowa Wieś , z karty mapy 1, posiadające urządzoną księgę wieczystą numer OP1U/00065928/4. W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony jest symbolem W – tereny wód otwartych, ZZ - tereny użytków zielonych, ZL- tereny lasów.

Cena nieruchomości: 40 000,00 zł

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz w sołectwie Nowa Wieś na okres 6 tygodni tj. od dnia 6 marca 2018. Ustala się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu do dnia 19 kwietnia 2018 roku do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Domaszowice pok. nr 10.

Wójt Gminy

Zenon Kotarski