Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do dzierżawy opisanych w KW OP1U/00055675/2, w miejscowości Dziedzice

Domaszowice, dnia 5 marca 2018 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do dzierżawy

W związku z podjętym Zarządzeniem Wójta Gminy Domaszowice Nr 0050.20.2018 z dnia 1 marca 2018 roku, Wójt Gminy Domaszowice przeznacza do dzierżawy:

1. Działka numer 127/2 o pow. 0,1700 ha , karta mapy 1, KW OP1U/00055675/2 w obrębie Dziedzice. W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Dziedzice teren oznaczony jest symbolem MM- tereny zabudowy mieszanej.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi - 0,4320 q żyta

Czynsz dzierżawny ustala się corocznie wg ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego ogłoszonej w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i płatny jest w dwóch ratach , I- rata do 15 marca, II – rata do 15 września.

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Domaszowicach oraz sołectwa Dziedzice na okres 21 dni tj od dnia 5 marca 2018 do 27 marca 2018 roku oraz umieszczony na stronie internetowej www.domszowice.pl

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Wójt Gminy

Domaszowice