Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - zakup tłucznia

                             

Domaszowice, dnia 20.07.2017

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

Przedmiot zamówienia: Zakup kruszywa   granitowego – mieszanka 0-31 mm i 31-63 mm wraz z transportem. Łączna ilość: 546 ton.

Miejsce dostawy:

Dziedzice – 130 ton, 

Woskowice Górne - 130 ton,   

Włochy – 130 ton,

Gręboszów -  52 tony,

Nowa  Wieś - 104 tony.

Termin realizacji zamówienia: 30 września 2017 r.

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

Termin złożenia oferty: do 27 lipca 2017 r.

Warunki płatności: przelew 30 dni

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Helena Małaczyńska

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za 1 t kruszywa wraz z transportem.

 

           Z up. Wójta

       Tomasz Dłubak

  Zastępca Wójta Gminy      

                / - /