Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o I publicznych przetargach nieograniczonych na nieruchomości określone w księdze: OP1U/00036401/2, OP1U/00036401/2, w miejscowości Zofijówka, OP1U00065928/4, OP1U00065928/4, w miejscowości Nowa Wieś

  

O G Ł O S Z E N I E

 

      Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2015 r. poz.1774 ze zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

 Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej  w miejscowości Zofijówka obejmującej działkę numer 24/3 o pow. 0.1821 ha  z karty mapy 1, księga wieczysta numer OP1U/00036401/2 . Działka w otoczeniu terenów wiejskich i gruntów rolnych . Dojazd dogodny  z drogi publicznej uzbrojenie sieciowe   w energię elektryczną i wodę – w pasie  głównej drogi, przydatność rolnicza słaba , rozłóg nieregularny . Działka niezabudowana , pojedyncze drzewa , na działce posadowione szambo użytkowane przez współwłaścicieli nieruchomości sąsiedniej. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zofijówka- teren działki  oznaczony jest symbolem ZL – tereny  lasów. Nieruchomość nie posiada obciążeń i zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości brutto 6 756,00zł

Wysokość wadium 676, 00

Minimalne postąpienie :100,00

Przetarg odbędzie się dnia 19 grudnia 2016r. o godzinie 13.15 w sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 13 grudnia 2016 r. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie 2196,00 zł . W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości z mocy prawa przysługuje Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe – art. 37a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach  z dnia 28 września 1991 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) 

Wójt  Gminy

                                                            Zenon Kotarski

Domaszowice 2016-11-16


O G Ł O S Z E NI E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2015 r. poz.1774 ze zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

 Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej  w miejscowości Zofijówka obejmującej działkę numer 24/4 o pow. 0,9747 ha  z karty mapy 1, księga wieczysta numer OP1U/00036401/2 . Działka w otoczeniu terenów wiejskich i gruntów rolnych . Dojazd dogodny  z drogi publicznej uzbrojenie sieciowe   w energię elektryczną i wodę – w pasie  głównej drogi, przydatność rolnicza słaba , rozłóg nieregularny . Działka niezabudowana , porośnięta drzewostanem . Opis drzewostanu : sosna 100%, pojedynczo brzoza, wskaźnik zadrzewienia 0,5, wiek zróżnicowany przeważająco 50 lat, klasa bonitacji II, drzewostan zaniedbany. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zofijówka - teren działki  oznaczony jest symbolem ZL – tereny  lasów. Nieruchomość nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto 36 664,00 zł

Wysokość wadium 3670, 00

Minimalne postąpienie 400,00

Przetarg odbędzie się dnia 19 grudnia 2016r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice . Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 13 grudnia 2016 r. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie  642,00 zł. W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości z mocy prawa przysługuje Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe – art. 37a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach  z dnia 28 września 1991 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.)                   

Wójt  Gminy

Zenon Kotarski

Domaszowice 2016-11-16


O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2015 r. poz. 1774 ze zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

 Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej  w miejscowości  Nowa Wieś obejmującej działkę numer 56/2 o pow. 0,7886 ha  z karty mapy 1, księga wieczysta numer OP1U00065928/4 . Działka położona jest w bliskości  zabudowy mieszkaniowej, terenu rekreacyjnego (woda) i gruntów rolnych, działka nieuzbrojona, sieć w energię elektryczną i wodę w niedalekiej odległości. Dojazd dogodny.

W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś  teren  oznaczony jest symbolem ML – tereny zabudowy letniskowej. Nieruchomość nie posiada obciążeń i zobowiązań.

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto 39 389,91 zł

Wysokość wadium 4 000, 00

Minimalne postąpienie 400,00

Przetarg odbędzie się dnia 19 grudnia 2016 r. o godzinie 13.30 w sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 13 grudnia 2016 r. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie 396,00 zł W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

Wójt  Gminy

Zenon Kotarski

 

Domaszowice 2016-11-16


O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z  2015 r. poz. 1774 ze zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

 Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej  w miejscowości  Nowa Wieś obejmującej działkę numer 79/5 o pow. 1,5756 ha  z karty mapy 1, księga wieczysta numer OP1U00065928/4. Działka w sąsiedztwie terenów rolnych, rekreacyjnych i zabudowy mieszkaniowej mieszanej. Przydatność rolnicza mała, rozłóg nieregularny. Dojazd dogodny z drogi gruntowej. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowa Wieś   teren  w części oznaczony jest symbolem  ZZ- tereny użytków zielonych, ZL- tereny lasów i W -tereny wód.  Nieruchomość nie posiada obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości 40 493,00 zł

Wysokość wadium 4 100,00 zł

Minimalne postąpienie 500,00

Przetarg odbędzie się dnia  19 grudnia 2016 r. o godzinie 13.45 w sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 13 grudnia 2016 r. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone. Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie 396,00 zł. W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

Uwaga  

W przetargu może uczestniczyć rolnik indywidualny, który spełnia warunki określone w art. 6 ustawy z dnia  11 kwietnia 2003 r.  o kształtowaniu ustroju rolnego  (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) i przedłoży Komisji przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 oraz  podmioty określone w art. 2a ust. 4 cytowanej ustawy.

Jednocześnie nadmieniam, że w przypadku nie uzyskania zgody od Prezesa Agencji w świetle art. 2a ust. 4 ww. ustawy Gmina odstąpi od zawarcia umowy sprzedaży.

Prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości z mocy prawa przysługuje Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe – art. 37a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach  z dnia 28 września 1991 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) 

Wójt  Gminy

Zenon Kotarski

 

Domaszowice 2016-11-16