Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o IV publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość określoną w księdze OP1U/00077720/3, w miejscowości Strzelce

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 poz.518 ze zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ze zm).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

IV publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

budynek po byłej szkole , stanowiący odrębną nieruchomość   o pow. użytkowej 651,49 m² wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, w budynku gospodarczym wolno stojącym o pow. 62,40 m²  położony  w miejscowości Strzelce 42/2 obejmujący działkę numer 538/1 o pow. 0,4900 ha w udziale 82/100 , karta mapy 2, księga wieczysta nr  OP1U/00077720/3.

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce teren oznaczony  jest symbolem 43U – usługi z zakresu oświaty z możliwością adaptacji na cele usługowe inne lub mieszkaniowe. Nieruchomość uzbrojona jest  w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację. Dojazd do nieruchomości dogodny, kształt regularny., posesja ogrodzona.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi  mienie komunalne Gminy Domaszowice  nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto 200.000,00

Wysokość wadium 20.000,00

Minimalne postąpienie 2.000,00

Przetarg odbędzie się dnia  17 listopada 2016 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy Domaszowice. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 14 listopada 2016 r.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie 642,00 zł . W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

Wójt  Gminy

Zenon Kotarski

Domaszowice 2016-10-17