Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - remont cząstkowy dróg gminnych

Domaszowice, dnia 11.04.2016

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 30 000 euro.

 

  1. Przedmiot zamówienia

Remont cząstkowy dróg gminnych asfaltowych i powierzchniowo utrwalonych znajdujących się na terenie gminy Domaszowice. Do wykonania remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy użyć grysów i emulsji asfaltowej przy pomocy remontera typu patcher. Planowana ilość zużytego materiału (grysy + emulsja) to około 30 ton.

  1. Termin realizacji zamówienia: od 25.04.2016 r. do 15.05.2016 r.
  2. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

  1. Termin złożenia oferty: do 18 kwietnia 2016 r. do godz. 10.00.
  2. Warunki płatności: przelew 14 dni
  3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Roman Gil
  4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za 1 tonę zużytego materiału.

 

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                                                    Zenon Kotarski

                                                                                                                            / - /