Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - karuzela

 

                             Domaszowice, dnia 29.02.2016

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

  1. Przedmiot zamówienia

 

Karuzela

Poglądowy rysunek urządzenia:

karuzela.jpeg

Grupa wiekowa  3-15 lat

Wysokość 75 – 95  cm

Maksymalna wysokość upadowa : do 6 cm

Nawierzchnia amortyzująca: trawa, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna.

Materiał: konstrukcja – rury i profile stalowe, siedziska aluminiowe pokryte gumą.

Wyżej wymieniony sprzęt będzie stanowił doposażenie istniejącego placu zabaw w Zalesiu. Sprzęt musi posiadać certyfikaty lub atesty bezpieczeństwa. Montaż musi nastąpić do dnia 30 marca 2016 r.

 

  1. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

  1. Termin złożenia oferty: do 8 marca 2016 r.

 

  1. Warunki płatności: przelew 21 dni

 

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Helena Małaczyńska

 

  1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za poszczególne zadania.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

  1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

cena – 100 %.

 

 

                                                                                       Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                              Zenon Kotarski

                                                                                                     / - /