Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - kredyt

Domaszowice, dnia 01.12.2015

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

  1. Przedmiot zamówienia

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 620 000,00 zł. Spłata kredytu do roku 2021, w następujących ratach:

- rok 2017 – rata kredytu 124 000,00 zł + odsetki

- rok 2018 – rata kredytu 124 000,00 zł + odsetki

- rok 2019 - rata kredytu 124 000,00 zł + odsetki

- rok 2020 - rata kredytu 124 000,00 zł + odsetki

- rok 2021 - rata kredytu 124 000,00 zł + odsetki

Spłaty rat oraz odsetek w okresach kwartalnych.

Kredyt musi być uruchomiony do 18 grudnia 2015 r.

  1. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

  1. Termin złożenia oferty: do 8 grudnia 2015 r.
  2. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Sylwia Matuszek
  3. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z obsługą ww. kredytu. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

  1.  Kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

 

 

              Wójt Gminy Domaszowice

                       Zenon Kotarski