Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie cenowe - zimowe utrzymanie dróg gminnych

Domaszowice, dnia 23.11.2015

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

  1. Przedmiot zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg  gminnych (odśnieżanie) oraz utrzymanie gotowości sprzętu do pracy.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: od 01.12.2015 r do 31.03.2016 r.

 

  1. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

  1. Termin złożenia oferty: do 30 listopada 2015 r.

 

  1. Warunki płatności: przelew 14 dni

 

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Marta Morga

 

  1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę brutto za 1 godz. usługi oraz cenę brutto za 1 miesiąc utrzymania gotowości do pracy.

 

  1.  Kryterium oceny ofert: cena – 100 %.

 

 

 

              Wójt Gminy Domaszowice

                       Zenon Kotarski