Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - remont chodnika

     Domaszowice, dnia 21.09.2015

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

  1. Przedmiot zamówienia

 

Remont chodnika na działce nr  295 w miejscowości Gręboszów polegający na rozebraniu wierzchniej warstwy, wykonaniu podbudowy tłuczniowo-piaskowej i  ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6,0 cm - obmiar  105m².

Materiały zamawiającego.

Termin wykonania – do 30 października 2015 r.

 

  1. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

 

  1. Termin złożenia oferty: do 28 września 2015 r.

 

  1. Warunki płatności: przelew 21 dni

 

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Helena Małaczyńska

 

  1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie zadania.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

  1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

cena – 100 %.

 

 

                                                                                       Wójt Gminy Domaszowice

                                                                                               Zenon Kotarski

                                                                                                     / - /