Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy


Domaszowice, dnia 02 lutego 2022 roku

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DOMASZOWICE

o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Domaszowice i o możliwościach zapoznania się z jego treścią

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o przyjęciu Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice i o możliwościach zapoznania się z jego treścią.

Dokument został uchwalony Uchwałą nr XXXI.246.2022 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 stycznia 2022 roku i znajduje się wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tejże ustawy, w siedzibie Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46 – 146 Domaszowice, w pokoju nr 5.

Wójt Gminy Domaszowice

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Domaszowice - Uchwała Nr XXXI.246.2022 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 stycznia 2022 roku

PDFUchwała.XXXI.246.2022.2022-01-28 w sprawie Studium zagospodarowania przestrzennego.pdf

PDFstudium zalacznik nr 1 tekst studium.pdf

JPEGstudium zalacznik nr 2 rysunek kierunki.jpeg

JPEGstudium zalacznik nr 3 rysunek uwarunkowania.jpeg

PDFstudium zalacznik nr 4 rozstrzygniecie uwag.pdf

ZIPstudium zalacznik nr 5 plik gml.zip

 Studium - wyłożenie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

JPEGDomaszowice studium prognoza srodowisko rysunek wylozenie.jpeg
PDFDomaszowice studium prognoza srodowisko rysunek wylozenie.pdf
PDFDomaszowice studium prognoza srodowisko TEKST wylozenie.pdf
JPEGDomaszowice studium rysunek kierunki wylozenie.jpeg
PDFDomaszowice studium rysunek kierunki wylozenie.pdf
JPEGDomaszowice studium rysunek uwarunkowania wylozenie.jpeg
PDFDomaszowice studium rysunek uwarunkowania wylozenie.pdf
PDFDomaszowice studium TEKST wylozenie.pdf
 


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - Uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2010 r.

PDFTekst cz. I.pdf

PDFTekst cz. II.pdf

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/11/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 grudnia 2010 r.

PDFMapa.pdf

 

Projekty:


III wyłożenie do zmiany studium:

PDFUwarunkowania TEKST JEDNOLITY.pdf
PDFPROGNOZA Domaszowice 2015.pdf
PDFDOMASZOWICE STUDIUM ZMIANA PROGNOZA 03,11,2014.pdf
PDFDOMASZOWICE STUDIUM 17,02,2015.pdfPDFKierunki Rozwoju TEKST JEDNOLITY.pdf


PDFzmiany.pdf

PDFRYSUNEK ZMIANA STUDIUM PROGNOZA.pdf

PDFRYSUNEK ZMIANA STUDIUM KIERUNKI.pdf


PDFDOMASZOWICE STUDIUM 03,11,2014.pdf
PDFDOMASZOWICE STUDIUM ZMIANA PROGNOZA 03,11,2014.pdf
PDFDOMASZOWICE TEKST PROGNOZY.pdf
PDFDOMASZOWICE TEKST ZMIANY STUDIUM.pdf