Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na nieruchomość określoną w księdze OP1U/000788844/5 w miejscowowości Siemysłów

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108).

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Siemysłów obejmującej działkę numer  388/2 o powierzchni 0.7100 ha, km 3, księga wieczysta numer OP1U/000788844/5. Działka niezabudowana, położona w otoczeniu terenów zabudowy wiejskiej i terenów rolnych. Dojazd dogodny, uzbrojenie sieciowe działki: energia elektryczna i woda – w bliskości. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Siemysłów działka numer 388/2 w ok. 50% oznaczona jest symbolem MM – teren zabudowy mieszanej w pozostałych 50% tereny użytków rolnych bez prawa zabudowy. Przedmiotowa  nieruchomość stanowi mienie komunalne  Gminy   Domaszowice nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto                                    52 206, 30

Wysokość wadium :                                                                       5 230,00 zł

Minimalne postąpienie :                                                                   600,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 25 sierpnia 2015 r. o godzinie 13.15 w Sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice . Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 19 sierpnia 2015 roku. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

Cena nieruchomości ustalona w przetargu  oraz koszty geodezyjne w kwocie 396,00 zł płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10.

Wójt  Gminy

Zenon Kotarski

Domaszowice 2015-07-22