Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - remont drogi gminnej

                             

Domaszowice, dnia 29.04.2015

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

  1. Przedmiot zamówienia

Remont przez powierzchniowe utrwalenie odcinka drogi gminnej przez miejscowość Dziedzice. Planowany odcinek do remontu – około 450 m.

Zakres prac do wykonania:

- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej – 2280 m2

- uzupełnienie ubytków masą SLURRY SEAL – 3 t

- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją i grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm3/m2 – 2280 m2

  1. Termin realizacji zamówienia: do 30 maja 2015 r.
  2. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

  1. Termin złożenia oferty: do 6 maja 2015 r.
  2. Warunki płatności: przelew 14 dni
  3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Roman Gil
  4. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie całego zadania..

 

 

Inspektor ds. zamówień publicznych     

                                                                            i pozyskiwania środków unijnych

                                                                                          Marta Morga