Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy (2014-2018)

I i II SESJA:

PDFUchwała.I.1.2014.2014-11-21 w sprawie wyboru przewodniczacego Rady Gminy.pdf
PDFUchwała.I.2.2014.2014-11-21 w sprawie wyboru wiceprzewodniczacych rady gminy.pdf
 

III SESJA:

PDFUchwała.III.3.2014.2014-12-15 w sprawie powołania komisji rewizyjnej.pdf
PDFUchwała.III.4.2014.2014-12-15 w sprawie powołania komisji budżetu, rolnictwa ....pdf
PDFUchwała.III.5.2014.2014-12-15 w sprawie powołania komisji kultury, oświaty ....pdf
 

IV SESJA:

PDFUchwała.IV.6.2014.2014-12-30 w sprawie planu pracy rady i komisji.pdf
PDFUchwała.IV.7.2014.2014-12-30 w sprawie profilaktyki alkoholowej i narkomanii.pdf
PDFUchwała.IV.8.2014.2014-12-30 w sprawie likwidacji nazwy miejscowości Piekło.pdf
PDFUchwała.IV.9.2014.2014-12-30 w sprawie określenia górnych stawek opłat.pdf
PDFUchwała.IV.10.2014.2014-12-30 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy.pdf
PDFUchwała.IV.11.2014.2014-12-30 w sprawie zm wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała.IV.12.2014.2014-12-30 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała.IV.13.2014.2014-12-30 w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Domaszowice na 2015 rok.pdf

V SESJA:

PDFUchwała.V.14.2015.2015-02-26 w sprawie programu opieki nad zwierzętami.pdf
PDFUchwała.V.15.2015.2015-02-26 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.pdf
PDFUchwała.V.16.2015.2015-02-26 w sprawie WPRiMUWiK na lata 2015-2017.pdf
PDFUchwała.V.17.2015.2015-02-26 w sprawie ustalenia oplaty za odpady.pdf
PDFUchwała.V.18.2015.2015-02-26 w sprawie zm WPF.pdf
PDFUchwała.V.19.2015.2015-02-26 w sprawie zmiany budzetu gminy na 2015 r.pdf

VI SESJA:

PDFUchwała.VI.20.2015.2015-03-31 w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy na wodę.pdf
PDFUchwała.VI.21.2015.2015-02-31 w sprawie programu przeciwdziałania narkomanii.pdf
PDFUchwała.VI.22.2015.2015-03-31 w sprawie utworzenia funduszu sołeckiego.pdf
PDFUchwała.VI.23.2015.2015-03-31 w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami.pdf
PDFUchwała.VI.24.2015.2015-03-31 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.VI.25.2015.2015-03-31 w sprawie zmiany budżetu na 2015 r.pdf

VII SESJA:

PDFUchwała.VII.26.2015.2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf
PDFUchwała.VII.27.2015.2015-06-23 w sprawie udzielenia absolutorium.pdf
PDFUchwała.VII.28.2015.2015-06-23 w sprawie zm planu pracy rady.pdf
PDFUchwała.VII.29.2015.2015-05-23 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.pdf
PDFUchwała.VII.30.2015.2015-06-23 w sprawie członkowstwa w LGD.pdf
PDFUchwała.VII.31.2015.2015-06-23 w sprawie taryfy na ścieki.pdf
PDFUchwała.VII.32.2015.2015-06-23 w sprawie zmiany inkasentów.pdf
PDFUchwała.VII.33.2015.2015-06-23 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego.pdf
PDFUchwała.VII.34.2015.2015-06-23 w sprawie zm WPF.pdf
PDFUchwała.VII.35.2015.2015-06-23 w sprawie zm budżetu.pdf

VIII SESJA:

PDFUchwała.VIII.36.2015.2015-06-26 w sprawie XXV lecia samorzadu.pdf

IX SESJA:

PDFUchwała.IX.37.2015.2015-09-01 w sprawie zaopiniowania kandydatów na ławników.pdf
PDFUchwała.IX.38.2015.2015-09-01 w sprawie zasięgniecia informacji.pdf
PDFUchwała.IX.39.2015.2015-09-01 w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników.pdf
PDFUchwała.IX.40.2015.2015-09-01 w sprawie up. Kierownika OPS do przyznawania świadczeń.pdf
PDFUchwała.IX.41.2015.2015-09-01 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.IX.42.2015.2015-09-01 w sprawie zmiany budżetu.pdf

X SESJA:

PDFUchwała.X.43.2015.2015-10-13 w sprawie wyboru ławników.pdf
PDFUchwała.X.44.2015.2015-10-13 w sprawie upoważnienia Kierownika OPS.pdf
PDFUchwała.X.45.2015.2015-10-13 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.X.46.2015.2015-10-13 w sprawie zmiany budżetu.pdf

XI SESJA:

PDFUchwała.XI.47.2015.2015-11-30 w sprawie zmiany SUiKR.pdf
PDFDomaszowice mapa studium.pdf
PDFDomaszowice tekst studium.pdf
PDFUchwała.XI.48.2015.2015-11-30 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX.141.2012.pdf
PDFUchwała.XI.49.2015.2015-11-30 w sprawie planu pracy rady i komisji.pdf
PDFUchwała.XI.50.2015.2015-11-30 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII.160.2013.pdf
PDFUchwała.XI.51.2015.2015-11-30 w sprawie zmiany uchwały Nr XX.134.2012.pdf
PDFUchwała.XI.52.2015.2015-11-30 w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.pdf
PDFUchwała.XI.53.2015.2015-11-30 w sprawie podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała.XI.54.2015.2015-11-30 w sprawie wzoru formularzy podatkowych.pdf
PDFUchwała.XI.55.2015.2015-11-30 w sprawie podatku od środków transportowych.pdf
PDFUchwała.XI.56.2015.2015-11-30 w sprawie opłaty targowej.pdf
PDFUchwała.XI.57.2015.2015-11-30 w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf
PDFUchwała.XI.58.2015.2015-11-30 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XI.59.2015.2015-11-30 w sprawie zm budżetu Gminy na 2015 r.pdf
PDFUchwała.XI.60.2015.2015-11-30 w sprawie rozpatrzenia skargi....pdf

XII SESJA:

PDFUchwała.XII.61.2015.2015-12-29 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.pdf
PDFUchwała.XII.62.2015.2015-12-29 w sprawie Gminnego PPiRPA.pdf
PDFUchwała.XII.63.2015.2015-12-29 w sprawie zm Statutu ZGSO w Opolu.pdf
PDFUchwała.XII.64.2015.2015-12-29 w sprawie Planu Odnowy Wsi Domaszowice na lata 2016-2020.pdf
PDFUchwała.XII.65.2015.2015-12-29 w sprawie wzoru formularzy podatkowych.pdf
PDFUchwała.XII.66.2015.2015-12-29 w sprawie zm WPF.pdf
PDFUchwała.XII.67.2015.2015-12-29 w sprawie zm budżetu gminy Domaszowice na 2015 r.pdf
PDFUchwała.XII.68.2015.2015-12-29 w sprawie uchwalenia WPF.pdf
PDFUchwała.XII.69.2015.2015-12-29 w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.pdf

XIII SESJA:

PDFUchwała.XIII.70.2016.2016-02-26 w sprawie opłat za odbiór odpadów i ścieków.pdf
PDFUchwała.XIII.71.2016.2016-02-26 w sprawie odbierania odpadów.pdf
PDFUchwała.XIII.72.2016.2016-02-26 w sprawie terminu i trybu uiszczania opłaty za odpady.pdf
PDFUchwała.XIII.73.2016.2016-02-01 w sprawie deklaracji - odpady komunalne.pdf
PDFUchwała.XIII.74.2016.2016-02-26 w sprawie programu opieki nad zwierzętami.pdf
PDFUchwała.XIII.75.2016.2016-02-26 w sprawie wieloletniego programu - wodociągi.pdf
PDFUchwała.XIII.76.2016.2016-02-26 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium.pdf
PDFUchwała.XIII.77.2016.2016-02-26 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XIII.78.2016.2016-02-26 w sprawie zmiany budżetu na 2016.pdf

XIV SESJA:

PDFUchwała.XIV.79.2016.2016-03-14 w sprawie taryf za wodę.pdf
PDFUchwała.XIV.80.2016.2016-03-14 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XIV.81.2016.2016-03-14 w sprawie zmiany budżetu na 2016 r.pdf
PDFUchwała.XIV.82.2016.2016-03-14 w sprawie odwołania skarbnika.pdf

XV SESJA:

PDFUchwała.XV.83.2016.2016-04-15 w sprawie zmiany planu pracy rady.pdf
PDFUchwała.XV.84.2016.2016-04-15 w sprawie odbierania odpadów komunalnych.pdf
PDFUchwała.XV.85.2016.2016-04-15 w sprawie zmiany wzoru formularzy podatkowych.pdf
PDFUchwała.XV.86.2016.2016-04-15 w sprawie przystąpienia do projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka”.pdf
PDFUchwała.XV.87.2016.2016-04-15 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XV.88.2016.2016-04-15 w sprawie zmiany budżetu na 2016 r.pdf
PDFUchwała.XV.89.2016.2016-04-15 w sprawie powołania Skarbnika Gminy.pdf

XVI SESJA:

PDFUchwała.XVI.102.2016.2016-06-21 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf
PDFUchwała.XVI.101.2016.2016-06-21 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XVI.100.2016.2016-06-21 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała.XVI.99.2016.2016-06-21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf
PDFUchwała.XVI.98.2016.2016-06-21 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę.pdf
PDFUchwała.XVI.96.2016.2016-06-21 w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów.pdf
PDFUchwała.XVI.97.2016.2016-06-21 w sprawie zatwierdzenia taryf na ścieki.pdf
PDFUchwała.XVI.94.2016.2016-06-21 w sprawie zm wzoru deklaracji.pdf
PDFUchwała.XVI.95.2016.2016-06-21 w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała.XVI.93.2016.2016-06-21 w sprawie zm uchwały dot odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.pdf
PDFUchwała.XVI.92.2016.2016-06-21 w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porządku.pdf
PDFUchwała.XVI.91.2016.2016-06-21 w sprawie udzielenia absolutorium.pdf
PDFUchwała.XVI.90.2016.2016-06-21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf

XVII SESJA:

PDFUchwała.XVII.103.2016.2016-08-11 w sprawie projektu aglomeracji Namysłów.pdf
PDFUchwała.XVII.104.2016.2016-08-11 w sprawie zawarcia umowy partnerskiej.pdf
PDFUchwała.XVII.105.2016.2016-08-11 w sprawie projektu Klucz do kompetencji....pdf
PDFUchwała.XVII.106.2016.2016-08-11 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XVII.107.2016.2016-08-11 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.pdf

XVIII SESJA:

PDFUchwała.XVIII.108.2016.2016-09-19 w sprawie aneksu do umowy partnerskiej.pdf
PDFUchwała.XVIII.109.2016.2016-09-19 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań.pdf
PDFUchwała.XVIII.110.2016.2016-09-19 w sprawie uchwalenia WPF.pdf
PDFUchwała.XVIII.111.2016.2016-09-19 w sprawie zmiany budżetu na 2016 rok.pdf

XIX SESJA:

PDFUchwała.XIX.112.2016.2016-10-05 w sprawie umowy partnerskiej.pdf

XX SESJA:

PDFUchwała.XX.113.2016.2016-11-16 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XX.114.2016.2016-11-16 w sprawie zm budżetu na 2016 r.pdf
PDFUchwała.XX.115.2016.2016-11-16 w sprawie dotacji dla OSP D-ce.pdf
PDFUchwała.XX.116.2016.2016-11-16 w sprawie dotacji dla OSP Siemysłów.pdf
PDFUchwała.XX.117.2016.2016-11-16 w sprawie dotacji dla OSP Strzelce.pdf
PDFUchwała.XX.118.2016.2016-11-16 w sprawie dotacji dla OSP Włochy.pdf
PDFUchwała.XX.119.2016.2016-11-16 w sprawie warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf
PDFUchwała.XX.120.2016.2016-11-16 w sprawie programu przemocy w rodzinie.pdf
PDFUchwała.XX.121.2016.2016-11-16 w sprawie programu współpracy w 2017 r.pdf

XXI SESJA:

PDFUchwała.XXI.122.2016.2016-12-06 w sprawie podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała.XXI.123.2016.2016-12-06 w sprawie zasad umarzania, odraczania należności.pdf
PDFUchwała.XXI.124.2016.2016-12-06 w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi.pdf
PDFUchwała.XXI.125.2016.2016-12-06 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XXI.126.2016.2016-12-06 w sprawie zm budżetu na 2016 r.pdf
PDFUchwała.XXI.127.2016.2016-12-06 w sprawie usług opiekuńczych.pdf
PDFUchwała.XXI.128.2016.2016-12-06 w sprawie programu przeciwdziałania przemocy.pdf
PDFUchwała.XXI.129.2016.2016-12-06 w sprawie gminnego programu profilaktyki.pdf
PDFUchwała.XXI.130.2016.2016-12-06 w sprawie planu pracy rady i komisji.pdf

XXII SESJA:

PDFUchwała.XXII.131.2016.2016-12-29 w sprawie opłaty za odpady komunalne.pdf
PDFUchwała.XXII.132.2016.2016-12-29 w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2018.pdf
PDFUchwała.XXII.133.2016.2016-12-29 w sprawie uchwalenia WPF.pdf
PDFUchwała.XXII.134.2016.2016-12-29 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 r.pdf
PDFUchwała.XXII.135.2016.2016-12-29 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XXII.136.2016.2016-12-29 w sprawie stanowiska Rady Gminy Domaszowice.pdf

XXIII SESJA:

PDFUchwała.XXIII.137.2017.2017-02-17 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.pdf
PDFUchwała.XXIII.138.2017.2017-02-17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy.pdf
PDFUchwała.XXIII.139.2017.2017-02-17 w sprawie realizacji projektu Razem dla lepszej edukacji.pdf
PDFUchwała.XXIII.140.2017.2017-02-17 w sprawie opłat za przedszkole.pdf
PDFUchwała.XXIII.141.2017.2017-02-17 w sprawie zm WPF.pdf
PDFUchwała.XXIII.142.2017.2017-02-17 w sprawie zm budżetu Gminy Domaszowice na 2017 r.pdf

XXIV SESJA:

PDFUchwała.XXIV.143.2017.2017-03-06 w sprawie projektu sieci szkół.pdf
PDFUchwała.XXIV.144.2017.2017-03-06 w sprawie programuopieki nad zwierzętami.pdf
PDFUchwała.XXIV.145.2017.2017-03-06 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała.XXIV.146.2017.2017-03-06 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XXIV.147.2017.2017-03-06 w sprawie zmiany budżetu.pdf
PDFUchwała.XXIV.148.2017.2017-03-06 w sprawie skargi na działaność Wójta Gminy Domaszowice....pdf

XXV SESJA:

PDFUchwała.XXV.149.2017.2017-03-30 w sprawie WPRiMUWiK ZWiUK Ekowod.pdf
PDFUchwała.XXV.150.2017. 2017-03-30 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.pdf
PDFUchwała.XXV.151.2017.2017-03-30 w sprawie sieci szkół.pdf
PDFUchwała.XXV.152.2017.2017-03-30 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XXV.153.2017.2017-03-30 w sprawie zmiany budżetu na 2017 r.pdf

XXVI SESJA:

PDFUchwała.XXVI.154.2017.2017-05-29 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XXVI.155.2017.2017-05-29 w sprawie zmiany budżetu na 2017 r.pdf

XXVII SESJA:

PDFUchwała.XXVII.156.2017.2017-06-29 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf
PDFUchwała.XXVII.157.2017.2017-06-29 w sprawie udzielenia WG absolutorium za 2016 r.pdf
PDFUchwała.XXVII.158.2017.2017-06-29 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie.pdf
PDFUchwała.XXVII.159.2017.2017-06-29 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków.pdf
PDFUchwała.XXVII.160.2017.2017-06-29 w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego.pdf
PDFUchwała.XXVII.161.2017.2017-06-29 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XXVII.162.2017.2017-06-29 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.pdf

XXVIII SESJA:

PDFUchwała.XXVIII.163.2017.2017-09-01 w sprawie zmiany nazwy osiedla.pdf
PDFUchwała.XXVIII.164.2017.2017-09-01 w sprawie pozbawienia statutu pomnika przyrody.pdf
PDFUchwała.XXVIII.165.2017.2017-09-01 w sprawie odbierania i zagospodarowania odpadów.pdf
PDFUchwała.XXVIII.166.2017.2017-09-01 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku.pdf
PDFUchwała.XXVIII.167.2017.2017-09-01 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała.XXVIII.168.2017.2017-09-01 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XXVIII.169.2017.2017-09-01 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.pdf

XXIX SESJA:

PDFUchwała.XXIX.170.2017.2017-10-12 w sprawie dotacji celowej dla OSP Strzelce.pdf
PDFUchwała.XXIX.171.2017.2017-10-12 w sprawie dotacji celowej dla OSP Włochy.pdf
PDFUchwała.XXIX.172.2017.2017-10-12 w sprawie przekazania środków finasowych dla PSP.pdf
PDFUchwała.XXIX.173.2017.2017-10-12 w sprawie pożyczki z WFOŚiGW na prefinansowanie.pdf
PDFUchwała.XXIX.174.2017.2017-10-12 w sprawie pożyczki z WFOŚiGW.pdf
PDFUchwała.XXIX.175.2017.2017-10-12 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XXIX.176.2017.2017-10-12 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.pdf

XXX SESJA:

PDFUchwała.XXX.177.2017.2017-11-30 w sprawie programu wspolpracy na 2018.pdf
PDFUchwała.XXX.178.2017.2017-11-30 w sprawie usług opiekuńczych.pdf
PDFUchwała.XXX.179.2017.2017-11-30 - w sprawie nagród dla nauczycieli.pdf
PDFUchwała.XXX.180.2017.2017-11-30 w sprawie dodatków dla nauczycieli.pdf
PDFUchwała.XXX.181.2017.2017-11-30 w sprawie przekształcenia ZGS Domaszowice.pdf
PDFUchwała.XXX.182.2017.2017-11-30 w sprawie przekształcenia SP Polkowskie.pdf
PDFUchwała.XXX.183.2017.2017-11-30 w sprawie nadania statutu SP Domaszowice.pdf
PDFUchwała.XXX.184.2017.2017-11-30 w sprawie stypendiów sportowych.pdf
PDFUchwała.XXX.185.2017.2017-11-30 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała.XXX.186.2017.2017-11-30 w sprawie podatku transportowego.pdf
PDFUchwała.XXX.187.2017.2017-11-30 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XXX.188.2017.2017-11-30 w sprawie zmiany uchwały budżetowej.pdf

XXXI SESJA:

PDFUchwała.XXXI.189.2017.2017-12-28 w sprawie GPPiRPA na 2018 rok.pdf
PDFUchwała.XXXI.190.2017.2017-12-28 w sprawie planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy.pdf
PDFUchwała.XXXI.191.2017.2017-12-28 w sprawie zmiany statutu gminy.pdf
PDFUchwała.XXXI.192.2017.2017-12-28 w sprawie pozbawienia statsu pomnika przyrody.pdf
PDFUchwała.XXXI.193.2017.2017-12-28 w sprawie uchwalenia WPF.pdf
PDFUchwała.XXXI.194.2017.2017-12-28 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok.pdf
PDFUchwała.XXXI.195.2017.2017-12-28 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XXXI.196.2017.2017-12-28 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf

XXXII SESJA:

PDFUchwała.XXXII.197.21018.2018-02-26 w sprawie WPRiMUWiK.pdf
PDFUchwała.XXXII.198.2018.2018-02-26 w sprawie programu opieki nad zwierzętami.pdf
PDFUchwała.XXXII.199.2018.2018-02-26 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla OSP w Strzelcach.pdf
PDFUchwała.XXXII.200.2018.2018-02-26 w sprawie programu PiRPA.pdf
PDFUchwała.XXXII.201.2018.2018-02-26 w sprawie wyprzedzającego finansowania UE.pdf
PDFUchwała.XXXII.202.2018.2018-02-26 w sprawie pożyczki w WFOŚiGW.pdf
PDFUchwała.XXXII.203.2018.2018-02-26 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XXXII.204.2018.2018-02-26 w sprawie zmiany budżetu.pdf

XXXIII SESJA:

PDFUchwała.XXXIII.205.2018.2018-03-26 w sprawie okręgów wyborczych.pdf
PDFUchwała.XXXIII.206.2018.2018-03-26 w sprawie obwodów głosowania.pdf
PDFUchwała.XXXIII.207.2018.2018-03-26 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu.pdf
PDFUchwała.XXXIII.208.2018.2018-03-26 w sprawie pomocy finasnowej dla Powiatu.pdf
PDFUchwała.XXXIII.209.2018.2018-03-26 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XXXIII.210.2018.2018-03-26 w sprawie zmiany budżetu.pdf
PDFUchwała.XXXIII.211.2018.2018-03-26 w sprawie dotacja dla parafii.pdf

XXXIV SESJA:

PDFUchwała.XXXIV.212.2018.2018-05-29 w sprawie kryteriów nagród dla nauczycieli.pdf
PDFUchwała.XXXIV.213.2018.2018-05-29 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XXXIV.214.2018.2018-05-29 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r.pdf

XXXV SESJA:

PDFUchwała.XXXV.215.2018.2018-06-29 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego.pdf
PDFUchwała.XXXV.216.2018.2018-06-29 w sprawie udzielenia absolutorium.pdf
PDFUchwała.XXXV.217.2018.2018-06-29 w sprawie ilości zezwoleń na alkohol.pdf
PDFUchwała.XXXV.218.2018.2018-06-29 w sprawie odstepstwa od zakazu spożywania alkoholu.pdf
PDFUchwała.XXXV.219.2018 2018-06-29 w sprawie projektu RDWiOŚ.pdf
PDFUchwała.XXXV.220.2018.2018-06-29 w sprawie ustalenia wynagrodzeia Wójta.pdf
PDFUchwała.XXXV.221.2018.2018-06-29 w sprawie powołania komisji RG.pdf
PDFUchwała.XXXV.222.2018.2018-06-29 w sprawie skonsolidowanego bilansu.pdf
PDFUchwała.XXXV.223.2018.2018-06-29 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XXXV.224.2018.2018-06-29 w sprawie zmiany budżetu.pdf
PDFUchwała.XXXV.225.2018.2018-06-29 w sprawie środków finansowych dla Policji.pdf

XXXVI SESJA:

PDFUchwała.XXXVI.226.2018.2018-08-30 w sprawie zmiany Statutu Gminy.pdf
PDFUchwała.XXXVI.227.2018.2018-08-30 w sprawie zmiany uchwały dot zezwolen i sprzedaży alkoholu.pdf
PDFUchwała.XXXVI.228.2018.2018-08-30 w sprawie zgody na dzierżawę.pdf
PDFUchwała.XXXVI.229.2018.2018-08-30 w sprawie dodatków dla nauczycieli.pdf
PDFUchwała.XXXVI.230.2018.2018-08-30 w sprawie zmiany WPF.pdf
PDFUchwała.XXXVI.231.2018.2018-08-30 w sprawie zmiany budżetu.pdf
PDFUchwała.XXXVI.232.2018.2018-08-30 w sprawie dotacji dla OSP Domaszowice.pdf

XXXVII SESJA:

PDFUchwała.XXXVII.233.2018.2018-10-19 w sprawie zm statutu Gminy.pdf
PDFUchwała.XXXVII.234.2018.2018-10-19 w sprawie ustalenia liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholi.pdf
PDFUchwała.XXXVII.235.2018.2018-10-19 w sprawie zmiany regulaminu dodatków dla nauczycieli.pdf
PDFUchwała.XXXVII.236.2018.2018-10-19 stawki podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała.XXXVII.237.2018.2018-10-19 w sprawie zm WPF.pdf
PDFUchwała.XXXVII.238.2018.2018-10-19 w sprawie zm budżetu Gminy.pdf
PDFUchwała.XXXVII.239.2018.2018-10-19 w sprawie zm poboru podatków w drodze inkasa.pdf