Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - dokumentacja na budowę kanalizacji w Domaszowicach

Domaszowice, dnia 20.11.2014

Gmina Domaszowice

ul. Główna 26

46-146 Domaszowice

 

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Gmina Domaszowice zaprasza do złożenia ofert na  udzielenie zamówienia publicznego

 

  1. Przedmiot zamówienia

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (sieć + przyłącza + przepięcia budynków do sieci) w Domaszowicach wraz z mapami do celów projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie zmiany projektu na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Domaszowice”.

Wymagania stawiane Wykonawcom: Realizacja co najmniej 3 projektów budowlanych w zakresie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, w tym przynajmniej 1 obejmujący swym zakresem 80 pompowni przydomowych.

  1. Termin realizacji zamówienia: do 30.06.2015 r.
  2. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, lub mailem na adres:

  1. Termin złożenia oferty: do 28.11.2014 r.
  2. Warunki płatności: przelew 14 dni
  3. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Stanisława Kramarz

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim. Do oferty należy dołączyć dowody wskazujące, że Wykonawca zrealizował co najmniej 3 projekty budowlane w zakresie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej, w tym przynajmniej 1 obejmujący swym zakresem 80 pompowni przydomowych.

 

 

 

Inspektor ds. zamówień publicznych     

                                                                                                     i pozyskiwania środków unijnych

 

                                                                                                                               Marta Morga