Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

O G Ł O S Z E NI E

 

     Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. Z  2014 poz.518 ze zm.) i  § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ze zm).

 

Wójt Gminy Domaszowice

o g ł a s z a

I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

 

budynek po byłej szkole , stanowiący odrębną nieruchomość   o pow. użytkowej 651,49 m² wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, w budynku gspodarczym wolnostoj¹cym o pow. 62,40 m²  położony  w miejscowości Strzelce 42/2 obejmujący działkę numer 538/1 o pow. 0,4900 ha w udziale 82/100 z  karta mapy 2, księga wieczysta nr  OP1U/00077720/3.

W panie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelce teren oznaczony  jest symbolem 43U – usługi z zakresu oświaty.

Przedmiotowa  nieruchomość stanowi  mienie komunalne  Gminy   Domaszowice  nie jest obciążona prawem osób trzecich i nie posiada zobowiązań.

 

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto               400 000,00 zł

 Wysokość wadium :                                                  40 000,00 zł

 Minimalne postąpienie :                                              4000,00 zł

 

    Przetarg odbędzie się dnia  22 października 2014 r. o godzinie 13.00 w sali narad Urzędu Gminy  Domaszowice . Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy lub na konto Nr 56 8890 1011 0008 0031 2001 0006 BS Namysłów Oddział Domaszowice nie później niż do 16 października 2014 r.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która przetarg wygra. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadia zostaną zwrócone.

   Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu doliczone będą  koszty geodezyjne w kwocie 888,00 zł . W/w należności płatne będą jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Domaszowicach pok. Nr 10

                                                                          

                                                                                                           Wójt  Gminy

Domaszowice 2014-09-19                                                              Zenon Kotarski